Cuban Salsa

Cuban Salsa

Салса е от т. нар. социални танци – тя е напълно свободен танц, без правила, без стандарти, които трябва да се спазват.
Въпреки това обаче, в различните части на света са се обособили различни стилове.
Те се отличават по между си по стъпките и движенията на тялото.

Кубинският стил (Cuban-style) салса e „на едно“ и се отличава с изключително сложните движения с ръце.
Основен елемент е „куба степ“ (“cubastep”), чрез който дамата и кавалера правят огледални движения и
дамата се движат в кръг един около друг. Това движение е основно в „кубинско казино“ (CubanCasino),
довело до много от движенията на „руеда“ (Rueda) или танц в колело.